Richvision mocht voor NL Greenlabel hun bedrijfsfilm produceren. Deze wordt door het bedrijf breed ingezet op events, presentatie en hun nieuwe website. Hierdoor krijgen geïnteresseerden direct een goede profielschets van het bedrijf, wat zij doen en waar ze voor staan.

Info over NL Greenlabel:

NL Greenlabel : Voor een leefbare en duurzame buitenruimte

NL Greenlabel staat voor Lodewijk Hoekstra en Nico Wissing, maar ook voor lokaal. NL Greenlabel zet zich in om producten en materialen duurzamer te laten zijn. Door hier een label op te plakken wordtdit een stuk transparanter en duidelijker naar de eindgebruiker. Want NL Greenlabel vindt dat voor ieder product een duurzaam alternatief bestaat